مرور برچسب

صنعتی

صید صنعتی چه بر سر ذخایر آبزیان جهان آورده؟

همزمان با افزایش تعداد انسان‌ها روی زمین و كاهش زمین‌های كشاورزی، بشر برای تامین غذا هر بیشتر به سراغ اقیانوس ها رفته است. از سال 1950 تا 1990، صید ماهی‌ در اقیانوس از 19 میلیون تن به 89 میلیون تن افزایش یافت. اما از سال 1990 به بعد رشدی در…
ادامه مطلب ...