مرور رده

ابزی پروری

کشت چند گونه ای میگو (Shrimp polyculture)

معمولاً کشت توأم آبزیان ،با هدف افزایش راندمان تولید در فضا ،سطح و منابع تغذیه ای در گونه هائی که از نظر تغذیه ای و رفتاری دارای تفاوت بوده و رقیب غذائی محسوب نمی گردند انجام می شود. این جانوران ممکن است از یک جنس (Genus)باشند و یا برعکس…
ادامه مطلب ...

محصولات جانبی در فرآوری میگو ،کاربردها و ارزش اقتصادی

محصولات جانبی در فرآوری میگو ،کاربردها و ارزش اقتصادی در سال های اخیر بحث های فراوانی در خصوص توجیه اقتصادی صنعت پرورش میگو در محافل آبزی پروری ایران و جهان مطرح شده و جامعه آبزی پروری خوزستان نیز  از این مباحث بی بهره نبوده است .بالطبع…
ادامه مطلب ...

غذادهی ماهیان پرورش در قفس

زمانی که ماهیان در درون فقس رها سازی می شوند نیاز به رژیم غذایی کامل و مقوی دارند. در بسیاری از موارد ماهیان قفس غذای طبیعی و کافی را بدست نمی آورند. یک رژیم غذایی کامل شامل پروتئین بوده و با انواع ویتامین ها و مواد معدنی تکمیل می شود.…
ادامه مطلب ...

آبزی پروری پایدار : استفاده معقول از منابع طبیعی

آبزی پروری پایدار : استفاده معقول از منابع طبیعی آبزی پروری بر اساس آب و زمین استوار است (اکثرا" آب شیرین  و همچنین اب لب شور و دریا) در مقیاس جهانی منابع آب شیرین کمیاب و گران قیمت است . در حال حاضر  حدود 41 درصد جمعیت جهان  در حوزه…
ادامه مطلب ...

پرورش بچه ماهی نورس درمرحله نوزادگاهی

نوزادگاهی مرحله ای بین تفریخ و پرواری است که نقش بسیار مهمی را در پرورش کپور ماهیان جوان تازه هچ شده برای سازگار کردن آنها با محیط پرواری بازی می کند. همانطور که در این فعالیت مطالعاتی نشان داده است، غذاهای طبیعی، در کنار سایر فاکتورها نقش…
ادامه مطلب ...

اهمیت و روش پرورش ماهی در سیستم آکواپونیک

اهميت و روش پرورش ماهی در سيستم آكواپونيك مقدمه: استفاده مطلوب از منابع آبی ، مسئله ای است که در حال حاضر در كشور ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و وضعیت اقلیمی کشورمان اقتضا می کند که حداکثر بهره برداری از منابع آبی صورت گیرد . از…
ادامه مطلب ...

دوره تکامل مزارع پرورش میگو جهان

دوره تکامل مزارع پرورش میگو جهان صنعت متراکم از اهلی سازی ، اصالح نژاد و توسعه جهانی استفاده از میگوی وانامی SPF چکیده مزارع پرورش میگو جهان با استفاده از گونه های میگوی قابل دسترس محلی توسعه پیدا کرد .در آسیا ، میگوی مونودون گونه…
ادامه مطلب ...

تکثیر مصنوعی ماهی قزل آلا

 تکثیر ماهی قزل‎آلا و تولید بچه ماهی باید شرایط و امکانات لازم جهت پرورش و تأمین ماهی مولد تکثیر و رشد و نمو لارو‌ها را تا مرحله بچه ماهی انگشت قد به وزن ۳ تا ۴ گرم فراهم کرد.  عوامل مختلف فیزیکو شیمیایی آب مانند درجه حرارت، میزان…
ادامه مطلب ...

عمل آوری ماهی قزل آلا

عمل آوری ماهی قزل آلا ماهی غذائی با ارزش است و اگر بطور صحیح نگهداری نشود براحتی فاسد می گردد پس بمنظور جلوگیری از فساد ماهی، نگهداری آن امری ضروری است. نگهداری ماهی بمعنای نگهداری بعد از صید در شرایط سالم و مناسب برای مصرف انسانی می…
ادامه مطلب ...

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- منابع آبزي آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ وحراست آن از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مديريت حفاظت و بهره برداري اين منابع در جهت تامين منافع ملي كشور براساس اين قانون و…
ادامه مطلب ...

کیفیت آب در پرورش ماهیان قزل آلا

مهمترين اين عوامل بشرح زير مي باشد: 1ـ درجه حرارت آب در حقيقت اصلي ترين مبنا براي انتخاب يك طرح جهت اجراي پرورش ماهيان سردآبي محسوب مي گردد. درجه حرارت بين 12 تا 18 درجه سانتيگراد را مي توان به عنوان دامنه تغييرات دماي آب براي رشد…
ادامه مطلب ...

وضعیت تولید ماهیان قزل آلا در ایران

با توجه به تولید روزافزون اين ماهي در كشور  طي دهه اخير در سطح جهاني از جايگاه خوبي در مقايسه با كشورهاي آسيايي برخوردار بوده است هرچند سابقه تولید ماهي قزل آلا در ايران به حدود سال 1338 بر مي گردد اما تا حدود سال 1360 تعداد واحدهاي…
ادامه مطلب ...

فرصت های سرمایه گذاری در پرورش ماهیان دریایی در قفس

مقدمه دنيـاي امـروز بـا سـه چالـش عمـده يعنـي فقـدان آب شـيرين، كمبـود غـذا و تخريـب محيـط زيسـت مواجـه اسـت. روزانـه هـزاران نفـر در جهـان به واسـطه كمبـود مـواد غذايي ميميرنـد و نـرخ مـرگ و ميـر ناشـي از كمبـود غـذا بـا افزايـش جمعيـت…
ادامه مطلب ...

اثرات زیست‌ محیطی پرورش آبزیان در قفس

چکیده تاثیـرات زیسـت محیطی آبزی پـروری دریایـی )در قفـس( بـه عوامـل مختلفـی از جملـه گونـه، روش پـرورش، میـزان تراکـم ذخیره سـازی، نـوع غـذا، هیدروگرافـی سـایت و تجربیـات آبزی پـروری بسـتگی دارد. در مجمـوع حـدود 85 %فسـفر، 88-80 % کربـن و…
ادامه مطلب ...

پرورش ماهیان خلیج فارس در ایران ـ دریچه ای به سوی موفقیت

آبزي پروري در ايران بر خلاف بيشتر كشورهاي آسيايي به عنوان يك فعاليت و حرفه سنتي محسوب نمي گردد. اولين فعاليت در زمينه آبزي پروري در سال 1927 آغازگرديد واولين مزرعه پرورش ماهيان گرم آبي در سال 1961 به بهره برداري رسيد. نظر به ويژگيهاي آب…
ادامه مطلب ...

پرورش روتیفر

موفقیت پرورش روتیفر به انتخاب مناسب ترین گونه یا نژاد روتیفر برای شرایط پرورش محلی،حفظ کیفیت آب در محیطهای پرورش و انتخاب مناسب ترین فن پرورش بستگی دارد.  انتخاب گونه ها و یا نژاد انتخاب نژاد مهمترین مرحله آغاز پرورش متراکم است .…
ادامه مطلب ...