[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

توجه داشته باشید این قسمت برای سوالات شما در زمینه شیلات ساخته شده است . قبل از پرسش خود در سایت ، جواب های سوالات دیگران را مطالعه نمایید چرا که جواب سوال شما احتمالا در بین سوالات دیگران موجود است و خیلی سریعتر می توانید مشکل خود را حل کنید تا دیگر منتظر پاسخ دیگران نباشید و در وقت و زمان خود صرفه جویی نمایید. همچنین در صورتی پاسخ مشکلات دیگر کاربران را بدهید که از پاسخ خود مطمئن باشید و باعث سردرگمی و ناراحتی کاربران به خاطر راهنمایی اشتباهی شما نشود .پیشاپیش از همکاری شما دوستان سپاسگذاریم

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
بی پاسخمجتبی اله مرادزاده پرسیده شد ۱ سال ago • 
۱۴۸ views۰ answers۰ votes
بی پاسخمصطفی پرسیده شد ۱ سال ago • 
۹۲ views۰ answers۰ votes
بی پاسخMehrdad پرسیده شد ۱ سال ago
۹۱ views۰ answers۰ votes
بی پاسخافشین داداشی پرسیده شد ۹ ماه ago • 
۸۳ views۰ answers۰ votes
بی پاسخصابر پرسیده شد ۸ ماه ago • 
۱۱۱ views۰ answers۰ votes
بی پاسخMohammed پرسیده شد ۸ ماه ago
۱۰۱ views۰ answers۰ votes
بی پاسخحسین پرسیده شد ۸ ماه ago • 
۳۸۵ views۰ answers۰ votes
بی پاسخوحید سرقینی زادهوحید سرقینی زاده پرسیده شد ۱ سال ago • 
۳۹۴ views۰ answers۰ votes
بی پاسخmasood پرسیده شد ۱ سال ago • 
۳۲۹ views۰ answers۰ votes
پاسخ داده شدهمیلاد پرسیده شد ۱ سال ago • 
۳۹۶ views۱ answers۰ votes
بسته شدههرمز نوروزیهرمز نوروزی پرسیده شد ۲ سال ago • 
۶۴۶ views۱ answers۰ votes
حل شدهmasood پرسیده شد ۲ سال ago • 
۱۰۳۹ views۱ answers۰ votes
بسته شدهمخفی پرسیده شد ۲ سال ago
۶۲۶ views۱ answers۰ votes
بی پاسخنوری پرسیده شد ۲ سال ago
۵۱۶ views۰ answers۰ votes
حل شدهمخفی پرسیده شد ۲ سال ago • 
۷۴۶ views۱ answers۰ votes