Untitled323-1

با توجه به قدمت پرورش ماهی در دنیا , این فعالیت در ایران با تکثیر تاسماهیان در سال ۱۳۰۱ و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان از سال ۱۳۳۸ آغاز شده است. رشد اقتصادی و صنعتی وهمچنین لزوم تغذیه جمعیت رو به افزایش وکیفیت برتر پروتئین آبزیان در مقایسه با سایر گوشت ها , موجب افزایش توجه به آبزیان و صید در دریاها و منابع آبی شد و در نتیجه کاهش ذخایر آبها را به دنبال داشت . به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم آبزی پروری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پ‍ژوهشی در زمینه آبزی پروری و رشته های وابسته، انجمن علمی شیلات و آبزی پروری ایران تشکیل گردید.

شیلات و آبزی پروری شاخه ای از صنعت است که هدف آن پرورش آبزیانی نظیر ماهیان، میگوها، گیاهان آبزی و جلبک ها جهت مصارف صنعتی و خوراکی است. و هدف از تاسیس انجمن شیلاتی ها مجموعه ای است که اعضای آن بتوانند در مورد مسائل شیلات و آبزی پروری به بحث و تبادل اندیشه بپردازند . امید است راه حل های پیشنهادی مشکلات پیش روی این صنعت را هرچند کوچک بهبود دهند و به ارتقای علمی علوم آبزی پروری و بهبود بخشیدن امور اموزشی و پژوهشی کمک کنند. یکی از مهمترین اهداف انجمن شیلاتی ها جمع اوری اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی کاربران می باشد، لذا انجمن شیلاتی ها از همه اساتید، دانشجویان، علاقه مندان، و سرمایه گذاران این رشته برای پیوستن به این انجمن دعوت به عمل می اورد.

 

محمد حسین سالاریه – رئیس انجمن شیلات و ابزی پروری ایران (شیلاتی ها)

اعضای هیئت مدیره انجمن