پرورش ماهی در قفس (Cage Culture)

پرورش در قفس یکی از روشهای متداول در پرورش ماهی می باشد که در سنوات اخیر با توجه به مزایای خاص خود مورد توجه اکثر کشورهای دنیا واقع گردیده ، در این روش از قفس هایی با اشکال و جنس های مختلف بنا به شرایط محیطی و منطقه ای و گونه های مدنظر مورد استفاده واقع می شود در دنیا سالیانه بیش از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تن انواع مختلف ماهیان دریایی تولید می گردد که میزان قابل توجهی از آن از طریق قفس های دریایی تولید می شود. در ایران مطالعات امکان سنجی و پتانسیل یابی پرورش ماهی در قفس در سال ۱۳۸۰ توسط شرکت خارجی رفا نروژ در استانهای جنوبی کشور و در آبهای خلیج فارس و دریای عمان صورت پذیرفت. طبق مطالعات انجام پذیرفته ،کل پتانسیل و امکان تولید از این طریق بیش از ۱۰۰/۰۰۰ تن بوده که سهم استان هرمزگان ۹۰/۰۰۰ تن بوده که با توجه به شرایط محیطی و منطقه ای سهم شهرستان قشم حدود ۵۰/۰۰۰ تن بوده (بیش از نیمی از پتانسیل کل استان).

از قفس می توان در پرورش متراکم , نیمه متراکم وگسترده استفاده کرد. در پرورش گسترده , ماهی ها متکی به غذاهای طبیعی و قابل دسترس آبی هستند ولی در روش های متراکم ونیمه متراکم غذای دستی کاربرد دارد.

در پرورش گسترده ونیمه متراکم در قفس , از گونه ماهی های علفخوار و همه چیزخوار ودر پرورش متراکم از گونه های گوشتخوار استفاده می شود. بیش از ۱۳۰ گونه ماهی و۱۲ گونه میگو , خرچنگ دریایی وخرچنگ معمولی در قفس پرورش داده می شوند.